بزرگترین مانع اجرای دولت الکترونیک، عدم همکاری برخی دستگاه‌هاست, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,بزرگترین مانع اجرای دولت الکترونیک، عدم همکاری برخی دستگاه‌هاست, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,بزرگترین مانع اجرای دولت الکترونیک، عدم همکاری برخی دستگاه‌هاست