سکوت وزیر اقتصاد شکست؛ من فردا هم باید بیام مجلس تا جواب کارهای نکرده رو پس بدم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سکوت وزیر اقتصاد شکست؛ من فردا هم باید بیام مجلس تا جواب کارهای نکرده رو پس بدم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سکوت وزیر اقتصاد شکست؛ من فردا هم باید بیام مجلس تا جواب کارهای نکرده رو پس بدم