صالحی امیری: هیچ مشکلی در محیط های ورزشی به لحاظ جنسیتی نمی‌بینیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,صالحی امیری: هیچ مشکلی در محیط های ورزشی به لحاظ جنسیتی نمی‌بینیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,صالحی امیری: هیچ مشکلی در محیط های ورزشی به لحاظ جنسیتی نمی‌بینیم