روحانی: اگر توانستید جلوی صادرات نفت ایران را بگیرید تا نتیجه‌اش را ببینید, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی: اگر توانستید جلوی صادرات نفت ایران را بگیرید تا نتیجه‌اش را ببینید, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی: اگر توانستید جلوی صادرات نفت ایران را بگیرید تا نتیجه‌اش را ببینید