انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از وزیر کشور / لجاجت با استاندار با تجربه قبلی از عوامل بحران های اخیر خوزستان است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از وزیر کشور / لجاجت با استاندار با تجربه قبلی از عوامل بحران های اخیر خوزستان است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از وزیر کشور / لجاجت با استاندار با تجربه قبلی از عوامل بحران های اخیر خوزستان است