روحانی در سوییس: امکان ندارد نفت منطقه صادر شود و نفت ایران صادر نشود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی در سوییس: امکان ندارد نفت منطقه صادر شود و نفت ایران صادر نشود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی در سوییس: امکان ندارد نفت منطقه صادر شود و نفت ایران صادر نشود