وزیر اقتصاد: بازار ثانویه ارزی تا ۴۸ ساعت آینده تشکیل می شود / از نظر واردات کالاهای مورد نیاز کمبودی نداریم ضمن اینکه در عرصه صادرات هم مشکلی نداریم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وزیر اقتصاد: بازار ثانویه ارزی تا ۴۸ ساعت آینده تشکیل می شود / از نظر واردات کالاهای مورد نیاز کمبودی نداریم ضمن اینکه در عرصه صادرات هم مشکلی نداریم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وزیر اقتصاد: بازار ثانویه ارزی تا ۴۸ ساعت آینده تشکیل می شود / از نظر واردات کالاهای مورد نیاز کمبودی نداریم ضمن اینکه در عرصه صادرات هم مشکلی نداریم