تبریک و خوشامد آلن برست رییس‌جمهوری سوییس به مناسبت سفر روحانی به این کشور، به زبان فارسی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تبریک و خوشامد آلن برست رییس‌جمهوری سوییس به مناسبت سفر روحانی به این کشور، به زبان فارسی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تبریک و خوشامد آلن برست رییس‌جمهوری سوییس به مناسبت سفر روحانی به این کشور، به زبان فارسی