سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی: نظر رئیس جمهور تغییر وزیر اقتصاد نیست / بازسازی تیم اقتصادی دولت در حال انجام است / برخی اقدامات اقتصادی در دولت به سمت خود محوری رفته است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی: نظر رئیس جمهور تغییر وزیر اقتصاد نیست / بازسازی تیم اقتصادی دولت در حال انجام است / برخی اقدامات اقتصادی در دولت به سمت خود محوری رفته است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی: نظر رئیس جمهور تغییر وزیر اقتصاد نیست / بازسازی تیم اقتصادی دولت در حال انجام است / برخی اقدامات اقتصادی در دولت به سمت خود محوری رفته است