رئیس قوه قضاییه: مردم علاوه بر تامین نیازهایشان، به یک گوش شنوا احتیاج دارند / دادستان‌ها موظفند با تخریب کنندگان اموال به شدیدترین وجه برخورد کنند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رئیس قوه قضاییه: مردم علاوه بر تامین نیازهایشان، به یک گوش شنوا احتیاج دارند / دادستان‌ها موظفند با تخریب کنندگان اموال به شدیدترین وجه برخورد کنند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رئیس قوه قضاییه: مردم علاوه بر تامین نیازهایشان، به یک گوش شنوا احتیاج دارند / دادستان‌ها موظفند با تخریب کنندگان اموال به شدیدترین وجه برخورد کنند