شجاع پوریان: بیش از ۸۰ روز فرصت داریم که تابستانی شاد برای تهرانی ها ایجاد کنیم / تورهای شبگردی ویژه خانواده‌ها به منظور احیاء حیات شبانه تهران نیز در دستور کار قرار دارد / جمع‌آوری متکدیان با جدیت ادامه خواهد یافت و امیدواریم به شهر بدون متکدی تبدیل شویم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,شجاع پوریان: بیش از ۸۰ روز فرصت داریم که تابستانی شاد برای تهرانی ها ایجاد کنیم / تورهای شبگردی ویژه خانواده‌ها به منظور احیاء حیات شبانه تهران نیز در دستور کار قرار دارد / جمع‌آوری متکدیان با جدیت ادامه خواهد یافت و امیدواریم به شهر بدون متکدی تبدیل شویم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,شجاع پوریان: بیش از ۸۰ روز فرصت داریم که تابستانی شاد برای تهرانی ها ایجاد کنیم / تورهای شبگردی ویژه خانواده‌ها به منظور احیاء حیات شبانه تهران نیز در دستور کار قرار دارد / جمع‌آوری متکدیان با جدیت ادامه خواهد یافت و امیدواریم به شهر بدون متکدی تبدیل شویم