روحانی پیش از عزیمت به دو کشور اروپایی: در سفر به اروپا درباره آینده برجام و توافقات با اتحادیه اروپا مذاکره می کنیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی پیش از عزیمت به دو کشور اروپایی: در سفر به اروپا درباره آینده برجام و توافقات با اتحادیه اروپا مذاکره می کنیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی پیش از عزیمت به دو کشور اروپایی: در سفر به اروپا درباره آینده برجام و توافقات با اتحادیه اروپا مذاکره می کنیم