انتشار فهرست دوم کالاهایی که ارز دولتی گرفتند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,انتشار فهرست دوم کالاهایی که ارز دولتی گرفتند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,انتشار فهرست دوم کالاهایی که ارز دولتی گرفتند