وزارت صنعت تسلیم شد / اعلام لیست واردکنندگان خودرو به بانک مرکزی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وزارت صنعت تسلیم شد / اعلام لیست واردکنندگان خودرو به بانک مرکزی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وزارت صنعت تسلیم شد / اعلام لیست واردکنندگان خودرو به بانک مرکزی