کدام شرکت‌ها بیشترین ارز بانکی را دریافت کردند؟, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کدام شرکت‌ها بیشترین ارز بانکی را دریافت کردند؟, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کدام شرکت‌ها بیشترین ارز بانکی را دریافت کردند؟