توضیحات وزیر کشور درباره فیلمی که افرادی با لباس نیروی انتظامی در حال تخریب اموال عمومی هستند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,توضیحات وزیر کشور درباره فیلمی که افرادی با لباس نیروی انتظامی در حال تخریب اموال عمومی هستند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,توضیحات وزیر کشور درباره فیلمی که افرادی با لباس نیروی انتظامی در حال تخریب اموال عمومی هستند