علی تاجرنیا: روحانی فکر می‌کند بیان بعضی مسائل به نفع کشور نیست / تشدید بحران ها نه تنها میتواند باعث سقوط دولت شود بلکه چالش هایی جدی برای جمهوری اسلامی و کشور ایران به وجود می آورد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,علی تاجرنیا: روحانی فکر می‌کند بیان بعضی مسائل به نفع کشور نیست / تشدید بحران ها نه تنها میتواند باعث سقوط دولت شود بلکه چالش هایی جدی برای جمهوری اسلامی و کشور ایران به وجود می آورد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,علی تاجرنیا: روحانی فکر می‌کند بیان بعضی مسائل به نفع کشور نیست / تشدید بحران ها نه تنها میتواند باعث سقوط دولت شود بلکه چالش هایی جدی برای جمهوری اسلامی و کشور ایران به وجود می آورد