راه‌حل‌های گذر از شرایط فعلی؛ ۳۰ “باید و نباید ” روحانی خطاب به وزرا، مسئولین و مردم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,راه‌حل‌های گذر از شرایط فعلی؛ ۳۰ “باید و نباید ” روحانی خطاب به وزرا، مسئولین و مردم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,راه‌حل‌های گذر از شرایط فعلی؛ ۳۰ “باید و نباید ” روحانی خطاب به وزرا، مسئولین و مردم