تکذیب پیشنهاد همکاری دولت به طیب نیا برای تصدی ریاست کلی بانک مرکزی و یا ریاست سازمان برنامه و بودجه, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تکذیب پیشنهاد همکاری دولت به طیب نیا برای تصدی ریاست کلی بانک مرکزی و یا ریاست سازمان برنامه و بودجه, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تکذیب پیشنهاد همکاری دولت به طیب نیا برای تصدی ریاست کلی بانک مرکزی و یا ریاست سازمان برنامه و بودجه