رییس سازمان استخدامی: برنامه ای برای افزایش ساعت کار کارمندان دولت وجود ندارد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رییس سازمان استخدامی: برنامه ای برای افزایش ساعت کار کارمندان دولت وجود ندارد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رییس سازمان استخدامی: برنامه ای برای افزایش ساعت کار کارمندان دولت وجود ندارد