ناصری: روحانی تحت فشار روحی قرارگرفته و میخواهد تیم اقتصادی خود را تغییر دهد / نوبخت در صدر تغییرات وی خواهد بود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ناصری: روحانی تحت فشار روحی قرارگرفته و میخواهد تیم اقتصادی خود را تغییر دهد / نوبخت در صدر تغییرات وی خواهد بود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ناصری: روحانی تحت فشار روحی قرارگرفته و میخواهد تیم اقتصادی خود را تغییر دهد / نوبخت در صدر تغییرات وی خواهد بود