با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

۲۱ ابر چالش جمهوری اسلامی ایران / اینفوگرافی

  ایران همواره در معرض خشکی و حرارت و کمبود آب است، ما به اینکه مردم به آینده خود فکر کنند کمک نکرده‌ایم، تنها به قشری برای انباشت پول و ثروت کمک کرده‌ایم
آگهی
آگهی