با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

بررسی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس

اصلاحات نیوز، رأی‌گیری درباره تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در پنج سال گذشته در دستورکار هفته آینده کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

بانک مرکزی

بانک مرکزی

به گزارش اصلاحات نیوز، دستورکار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی طی هفته آتی اعلام شد.

بنابر این گزارش،‌ رأی‌گیری درباره تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در پنج سال گذشته در دستورکار هفته آینده کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

  شرایط ساختمان پلاسکو این واقعه را پیش‌بینی پذیر کرده بود
آگهی
آگهی