پاسخ مدیرعامل بنیاد باران به حواشی دفتر خاتمی : به دنبال کاخ بودند از مناصب حکومتی فاصله نمی گرفتند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پاسخ مدیرعامل بنیاد باران به حواشی دفتر خاتمی : به دنبال کاخ بودند از مناصب حکومتی فاصله نمی گرفتند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پاسخ مدیرعامل بنیاد باران به حواشی دفتر خاتمی : به دنبال کاخ بودند از مناصب حکومتی فاصله نمی گرفتند