توقیف ۱۴۸ میلیارد دلار پول از حساب بانکی آقازاده ها در آمریکا, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,توقیف ۱۴۸ میلیارد دلار پول از حساب بانکی آقازاده ها در آمریکا, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,توقیف ۱۴۸ میلیارد دلار پول از حساب بانکی آقازاده ها در آمریکا