با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

همایون شجریان: حال استاد شجریان خوب است و بازی ایران اسپانیا را تماشا می کند

همایون شجریان، شایعه در مورد استاد شجریان را تکذیب کرد . در اینستاگرام نوشت: حال پدرم خوب و در حال تماشای فوتبال است.

  توضیحات همایون شجریان درباره وضعیت استاد شجریان
آگهی
آگهی