ترکیب ذهنی کی‌روش برای مراکش تغییر می‌کند؟ / قدوس یا امیری احتمالا به جای طارمی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ترکیب ذهنی کی‌روش برای مراکش تغییر می‌کند؟ / قدوس یا امیری احتمالا به جای طارمی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ترکیب ذهنی کی‌روش برای مراکش تغییر می‌کند؟ / قدوس یا امیری احتمالا به جای طارمی