کواکبیان: حالا که جمشید بسم الله‌ها نیستند چرا وضع اقتصادی اسفبار است؟ / بنده به عنوان نماینده خجالت می‌کشم از دولت حمایت کنم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کواکبیان: حالا که جمشید بسم الله‌ها نیستند چرا وضع اقتصادی اسفبار است؟ / بنده به عنوان نماینده خجالت می‌کشم از دولت حمایت کنم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کواکبیان: حالا که جمشید بسم الله‌ها نیستند چرا وضع اقتصادی اسفبار است؟ / بنده به عنوان نماینده خجالت می‌کشم از دولت حمایت کنم