کواکبیان: حالا که جمشید بسم الله‌ها نیستند چرا وضع اقتصادی اسفبار است؟ / بنده به عنوان نماینده خجالت می‌کشم از دولت حمایت کنم