علی مطهری: اگر قرار است اروپا ضمانتی به ایران بدهد باید زودتر مشخص شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,علی مطهری: اگر قرار است اروپا ضمانتی به ایران بدهد باید زودتر مشخص شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,علی مطهری: اگر قرار است اروپا ضمانتی به ایران بدهد باید زودتر مشخص شود