کواکبیان :هر کسی در شهرش به احمدی نژاد بیشتر فحش میداد اصلاح طلبان از او برای حضور در لیست دعوت کردند! / همیشه گفته میشود ما در مقطع حساسی قرار داریم و مشخص نیست این مقطع حساس چه زمانی تمام میشود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کواکبیان :هر کسی در شهرش به احمدی نژاد بیشتر فحش میداد اصلاح طلبان از او برای حضور در لیست دعوت کردند! / همیشه گفته میشود ما در مقطع حساسی قرار داریم و مشخص نیست این مقطع حساس چه زمانی تمام میشود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کواکبیان :هر کسی در شهرش به احمدی نژاد بیشتر فحش میداد اصلاح طلبان از او برای حضور در لیست دعوت کردند! / همیشه گفته میشود ما در مقطع حساسی قرار داریم و مشخص نیست این مقطع حساس چه زمانی تمام میشود