مرتضی مبلغ: وعده‌های انتخاباتی روحانی با کابینه منفعل و ساکت محقق نمی‌شود / مردم نشان داده‌اند اگر با آن‌ها شفاف و صادقانه برخورد شود اعتمادشان بیشتر خواهد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مرتضی مبلغ: وعده‌های انتخاباتی روحانی با کابینه منفعل و ساکت محقق نمی‌شود / مردم نشان داده‌اند اگر با آن‌ها شفاف و صادقانه برخورد شود اعتمادشان بیشتر خواهد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مرتضی مبلغ: وعده‌های انتخاباتی روحانی با کابینه منفعل و ساکت محقق نمی‌شود / مردم نشان داده‌اند اگر با آن‌ها شفاف و صادقانه برخورد شود اعتمادشان بیشتر خواهد