مرتضی مبلغ: وعده‌های انتخاباتی روحانی با کابینه منفعل و ساکت محقق نمی‌شود / مردم نشان داده‌اند اگر با آن‌ها شفاف و صادقانه برخورد شود اعتمادشان بیشتر خواهد