زنگنه :زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است ما یادمان نمی رود/ ایران بالا و‌ پایین زیاد دیده است،آنهایی که بیشتر از ۵۰ سال تاریخ ندارند خوشحال نباشند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,زنگنه :زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است ما یادمان نمی رود/ ایران بالا و‌ پایین زیاد دیده است،آنهایی که بیشتر از ۵۰ سال تاریخ ندارند خوشحال نباشند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,زنگنه :زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است ما یادمان نمی رود/ ایران بالا و‌ پایین زیاد دیده است،آنهایی که بیشتر از ۵۰ سال تاریخ ندارند خوشحال نباشند