با حکم وزیر کشور؛ افشانی به عنوان شهردار تهران منصوب شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,با حکم وزیر کشور؛ افشانی به عنوان شهردار تهران منصوب شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,با حکم وزیر کشور؛ افشانی به عنوان شهردار تهران منصوب شد