ظریف: ما دنبال خیال‌ بافی نیستیم که اروپا رابطه‌اش را با آمریکا به هم بزند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ظریف: ما دنبال خیال‌ بافی نیستیم که اروپا رابطه‌اش را با آمریکا به هم بزند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ظریف: ما دنبال خیال‌ بافی نیستیم که اروپا رابطه‌اش را با آمریکا به هم بزند