پروانه سلحشوری: مردم با عبور از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون به اصولگرایان روی نمی‌آورند/ مردم از اصولگرایان عبور کرده‌اند / تبلیغ علیه روحانی موجب ایجاد موج ناامیدی در جامعه شده است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پروانه سلحشوری: مردم با عبور از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون به اصولگرایان روی نمی‌آورند/ مردم از اصولگرایان عبور کرده‌اند / تبلیغ علیه روحانی موجب ایجاد موج ناامیدی در جامعه شده است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پروانه سلحشوری: مردم با عبور از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون به اصولگرایان روی نمی‌آورند/ مردم از اصولگرایان عبور کرده‌اند / تبلیغ علیه روحانی موجب ایجاد موج ناامیدی در جامعه شده است