فیلم: روحانی به منتقدان برجام: چه کسی باید ملامت شود، این تذهبون؟, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فیلم: روحانی به منتقدان برجام: چه کسی باید ملامت شود، این تذهبون؟, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فیلم: روحانی به منتقدان برجام: چه کسی باید ملامت شود، این تذهبون؟