روحانی به منتقدان برجام: چه کسی باید ملامت شود، این تذهبون؟, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی به منتقدان برجام: چه کسی باید ملامت شود، این تذهبون؟, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی به منتقدان برجام: چه کسی باید ملامت شود، این تذهبون؟