قاسم افشار گوینده پیشکسوت اخبار شبکه یک درگذشت, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,قاسم افشار گوینده پیشکسوت اخبار شبکه یک درگذشت, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,قاسم افشار گوینده پیشکسوت اخبار شبکه یک درگذشت