وزیر اقتصاد خطاب به معاونان: کلی‌گویی نکنید و پیش از هر تصمیمی از تحقیقات علمی استفاده کنید, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وزیر اقتصاد خطاب به معاونان: کلی‌گویی نکنید و پیش از هر تصمیمی از تحقیقات علمی استفاده کنید, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وزیر اقتصاد خطاب به معاونان: کلی‌گویی نکنید و پیش از هر تصمیمی از تحقیقات علمی استفاده کنید