۱۰ نکته از زبان بدن و گفتار ترامپ هنگام خروج از برجام, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,۱۰ نکته از زبان بدن و گفتار ترامپ هنگام خروج از برجام, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,۱۰ نکته از زبان بدن و گفتار ترامپ هنگام خروج از برجام