پژمانفر: نتوانسته‌ایم ظرفیت‌ها و اسطوره‌های ملی و مذهبی را به درستی به جامعه معرفی کنیم / شاهنامه‌خوانی در مساجد مشهد را پیگیری کردم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پژمانفر: نتوانسته‌ایم ظرفیت‌ها و اسطوره‌های ملی و مذهبی را به درستی به جامعه معرفی کنیم / شاهنامه‌خوانی در مساجد مشهد را پیگیری کردم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پژمانفر: نتوانسته‌ایم ظرفیت‌ها و اسطوره‌های ملی و مذهبی را به درستی به جامعه معرفی کنیم / شاهنامه‌خوانی در مساجد مشهد را پیگیری کردم