عضو فراکسیون امید: برخی احزاب اعضایشان کمتر از انگشتان یک‌دست است / احزاب متکی به شخصیت ها بوده و ریشه مردمی ندارند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,عضو فراکسیون امید: برخی احزاب اعضایشان کمتر از انگشتان یک‌دست است / احزاب متکی به شخصیت ها بوده و ریشه مردمی ندارند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,عضو فراکسیون امید: برخی احزاب اعضایشان کمتر از انگشتان یک‌دست است / احزاب متکی به شخصیت ها بوده و ریشه مردمی ندارند