جای دولتمرد ناتوان در سطل آشغال است! / مسئولین سر در زیر برف کردند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,جای دولتمرد ناتوان در سطل آشغال است! / مسئولین سر در زیر برف کردند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,جای دولتمرد ناتوان در سطل آشغال است! / مسئولین سر در زیر برف کردند