جهانگیری: دولت اجازه نمی دهد زندگی میلیون ها ایرانی توسط عده ای سود جو آسیب ببیند / ارزش سرمایه و دارایی های مردم حفظ خواهد شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,جهانگیری: دولت اجازه نمی دهد زندگی میلیون ها ایرانی توسط عده ای سود جو آسیب ببیند / ارزش سرمایه و دارایی های مردم حفظ خواهد شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,جهانگیری: دولت اجازه نمی دهد زندگی میلیون ها ایرانی توسط عده ای سود جو آسیب ببیند / ارزش سرمایه و دارایی های مردم حفظ خواهد شد