کنایه سنگین علی کریمی به انتخاب لباس تیم ملی در جام جهانی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کنایه سنگین علی کریمی به انتخاب لباس تیم ملی در جام جهانی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کنایه سنگین علی کریمی به انتخاب لباس تیم ملی در جام جهانی