نخستین بار این فرضیه عجیب در سال ۱۹۸۶ توسط شجره شناسی به نام پیراژه مطرح شد که ملکه الیزابت را به پادشاه مسلمان اسپانیا در قرن هفتم و از طریق او به خاندان پیامبر گرامی اسلام (ص) ربط داده بود.

در شرایطی که انگلیس در ردیف نخست توطئه علیه مسلمانان قرار دارد و از طراحان اشغال فلسطین و موسسان رژیم اسرائیل است، النتشار چنین اخباری جای تامل بسیار دارد.

 

تصویر از شجره نامه ادعایی منتشر شده در نشریه تایمز