محمدرضا عارف: اعضای شورای شهر باید به رای مردم احترام و مطابق میثاق‌نامه عمل کنند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,محمدرضا عارف: اعضای شورای شهر باید به رای مردم احترام و مطابق میثاق‌نامه عمل کنند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,محمدرضا عارف: اعضای شورای شهر باید به رای مردم احترام و مطابق میثاق‌نامه عمل کنند