انتقاد شدید ظریف از حمله خودسرانه به سوریه و توضیح جانسون, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,انتقاد شدید ظریف از حمله خودسرانه به سوریه و توضیح جانسون, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,انتقاد شدید ظریف از حمله خودسرانه به سوریه و توضیح جانسون