آبگرفتگی در راه چند استان!/ مناطقی از تهران و البرز هم دچار آبگرفتگی خواهد شد!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,آبگرفتگی در راه چند استان!/ مناطقی از تهران و البرز هم دچار آبگرفتگی خواهد شد!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,آبگرفتگی در راه چند استان!/ مناطقی از تهران و البرز هم دچار آبگرفتگی خواهد شد!