با کناره گیری نجفی، مخالفم و به آن رای منفی خواهم داد / شهردار به ما قول ایستادگی داده است / شورا در این مسیر صادقانه و شفاف موضع گیری و عمل خواهد کرد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,با کناره گیری نجفی، مخالفم و به آن رای منفی خواهم داد / شهردار به ما قول ایستادگی داده است / شورا در این مسیر صادقانه و شفاف موضع گیری و عمل خواهد کرد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,با کناره گیری نجفی، مخالفم و به آن رای منفی خواهم داد / شهردار به ما قول ایستادگی داده است / شورا در این مسیر صادقانه و شفاف موضع گیری و عمل خواهد کرد